sewing factory in Latvia

Watch

High quality and reasonable prices. Thanks to the modern equipment and highly qualified personnel our company can cope with an order of any volume and level of complexity in undertime.
Deed follows words, and result follows the deed!

Lattex D Press Randenē atvērs šūšanas ražošanas cehu

Randenē atvērs šūšanas ražošanas cehu

E-mail Print PDF

20.jūnijā svinīgi parakstīts nomas tiesību līgums starp Daugavpils novada domi un SIA “Lattex D” par renovēto ražošanas telpu iznomāšanu Dārza ielā 57, Randenē, Kalkūnes pagastā.

Klātesot Daugavpils novada un Kalkūnes pagasta vadībai, VARAM valsts sekretāram Rinaldam Muciņam, Latgales Plānošanas reģiona administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai – Tabūnei un Daugavpils pilsētas izpilddirektorei Ingai Goldbergai, līgumus parakstīja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un SIA “Lattex D” valdes locekles Olga Mureviča un Jeļena Fleišere.

 

Jau iepriekš  vēstīts, ka minētā teritorija izveidota, realizējot projektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”.  Līdz ar to Daugavpils novada teritorijā ir nodots pirmais ražošanas objekts, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai. Projekts tapis sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, lai, sakārtojot publisko infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un rastos jaunas darba vietas.

Nomas tiesību izsoles rezultātā, par uzvarētāju kļuva SIA “Lattex D”, kas atjaunotajā infrastruktūras objektā plāno attīstīt apģērbu šūšanas ražošanu. Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, paredz, ka līdz 2022. gadam jārada ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un jānodrošina nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 30 000 tūkst. eiro apmērā. Ražošanas telpas ar noliktavu 345.4 m2 platībā SIA “Lattex D” iznomās uz 10 gadiem par nomas maksu 399,26 eiro mēnesī (bez PVN).

“Katru gadu ekspluatācijā tiek nodoti dažādi pašvaldības infrastruktūras objekti – skolas, ceļi, ūdenssaimniecības objekti, kultūras nami un tml. Šis ir vēsturisks mirklis, jo nododam ražošanas cehu ar nomas tiesībām uzņēmējam. Priecē, ka līdz ar to ir kļuvusi sakārtotāka pagasta apkārtējā vide un novadā ir par vienu degradēto teritoriju mazāk. Savukārt uzņēmējām no sirds novēlu sasniegt nospraustos mērķus,” pasniedzot ražotnes atslēgas, novēlēja J.Jalinska.

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Inga Goldberga savā apsveikuma runā norādīja, ka šis projekts ir veiksmīgs sadarbības piemērs un apliecinājums, ka tas ir pareizais ceļš kopīgai attīstībai.

VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš: “Ir patīkami būt šajā skaistajā brīdī pēc tik grūta un samērā nervoza darba, jo arī ministrijai tas bija samērā liels izaicinājums virzīt sadarbību starp pašvaldībām un uzņēmējiem. Mēs redzam, ka esam uz pareizā ceļa, jo mūsu valsts labklājības pamatā ir darbs un darba rokas. Pēc krīzes esam pazaudējuši daudzas darba rokas un redzam cik daudz prasa katras darba vietas atgūšana. Gribu pateikties visiem projektā iesaistītajiem, pašvaldībām, uzņēmējam. Lai šajā skaistajā ēkā nebeidzas ražošanas duna un tā sniedz labklājību apkārtējiem cilvēkiem.”

LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne pauda prieku, ka, pateicoties Latgales programmai un ministrijas atbalstam, tika ļauts uzsākt projektus tieši uzņēmējdarbības attīstībai, kas līdz šim nebija atbalstāmi. Daugavpils novads ir pirmā Latgales pašvaldība, kas atklāj šāda veida objektu ar jau konkrēti piesaistītu uzņēmēju.

Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis: “Lai gan šis projekts nebija viegls, rezultāts ir ļoti labs.  Šī ēka, kura agrāk kalpoja kā skola, bet vēlāk tika pārcelta uz citu vietu,  prasīja steidzamu remontu, lai to varētu glābt. Rezultātā, no liela defekta iznācis skaists efekts. Ļoti ceru, ka tas būs attīstības stimuls Randenes ciemam, atgriezīs dzīvību šeit un piebremzēs cilvēku aizbraukšanu uz ārzemēm.”

SIA “Lattex D” valdes locekle Olga Mureviča pastāstīja, ka viņu uzņēmums Daugavpilī darbojas jau deviņus gadus un nodarbina 90 strādniekus. “Tā kā mums ir daudz pasūtījumu, mēs nolēmām, ka varētu paplašināties un izveidot filiāli novadā. Vērsāmies ar lūgumu novada domē, lai palīdz atrast piemērotas telpas un dome piedāvāja piedalīties šajā projektā. Randenē plānojam nodarbināt līdz 60 šuvējus un 10 cilvēkus apkalpojošajā personālā. Pēc projekta nosacījumiem, līdz 2022. gadam mums jārada vismaz 30 darba vietas. Tāpēc mēs ļoti aicinām šuvējas gan no novada, gan pilsētas. Domājam, ka varētu būt interese arī no Lietuvas Zarasu rajona, jo tur nupat slēgts šūšanas cehs. Mums jau ir pasūtītas nepieciešamās iekārtas, lai septembrī uzsāktu darbu,” tā O.Mureviča. SIA “Lattex D” galvenokārt šuj bērnu apģērbu, tādus zīmolus kā “Lenne” un “Kerry”. 20% produkcijas tiek sūtīti uz Eiropu, 80% – Krievijas tirgum.

Kā atzīmē uzņēmējas, tad darbā tiek aicinātas gan šuvēji ar pieredzi, gan cilvēki, kuri ir gatavi apmācībām.

SIA Lattex D aicina darbā:

  • šūšanas ražošanas meistari,
  • gatavās produkcijas kvalitātes kontrolieri,
  • šūšanas iekārtu mehāniķi,
  • šuvējas.

Uzņēmums sola labus darba apstākļus, darbu ar mūsdienīgām iekārtām, veselības apdrošināšanu, visas sociālās garantijas. CV var sūtīt uz e-pastu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Papildus informācija pa tālruni 65420054 vai 22015388.

https://www.daugavpilsnovads.lv/33682-2/